Hälsovård för kropp och själ

Vårt Fitness Center ger många möjligheter till hälsovård, motion, träning och hög livskvalitet. Det finns utrustning för många olika sorters träning av rörlighet, kondition, styrka, balans, smidighet, koordination och snabbhet. Antingen ensam eller tillsammans med andra. Vi har också gruppaktiviteter som t.ex. areobics, core, cirkelträning, Friskis&Svettis jympa, Kick box och liknande under vinterhalvåret. Vissa med ”live” motionsledare och andra med instruktionsfilmer.  Dessutom används motions-hallen för filmkvällar, föredrag och möten. Det innebär att vårt Fitness Center ger häsovård för både kropp och själ!

sidbild sida Fitness Center

Populär vattengympa alldeles intill vårt Fitness Center

På morgonen ett par gånger per vecka är det stor samling för vattengympa i poolen bredvid Fitness Center. Vattengympan är mycket uppskattad och ger möjlighet att motionera även för den som inte kan utnyttja så många av de fina möjligheterna i vårt Fitness Center.
Läs mera om vattengympan här!

Uppskattad hälsovård genom massage och fysioterapi

Många av oss anser att massage och fysioterapi är viktigt för att uppnå bra rörlighet och riktigt hög livskvalitet. Därför finns det bra sådana möjligheter på Scandinavian Village med bl.a. en egen massageavdelning. 

Sjuksköterska för trygghet och snabb vård

För den dagliga hälso- och sjukvården finns det under vinterhalvåret en sjuksköterska på  Scandinavian Village sex dagar per vecka. Förutom att åtgärda mindre problem, kan sjuksköterskan snabbt ordna specialistbesök och sjukhusvård. Sjukvården är mycket bra i Thailand och vi har flera mycket bra sjukhus inom kort avstånd, bl.a. ett universitetssjukhus bara några få minuter från Scandinavian Village.  

Mer info om hälso- och sjukvård finns här